Kontakt

Kontaktné údaje

NOSRETI SK, s. r. o.

Vlčie hrdlo 50
821 07 Bratislava
Slovensko

+421 2 4564 4001
elektro@nosreti.sk

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, vložka 6883/B.

Bankové spojenie: VÚB, a.s.
Číslo účtu v EUR: SK66 0200 0000 0036 3564 1112
IBAN: SK66 0200 0000 0036 3564 1112
BIC (SWIFT CODE): SUBASKBX
IČO: 31371108
DIČ: 2020315583
IČ DPH: SK2020315583
E-mail pre elektronické zasielanie faktúr: elektro@nosreti.sk

NOSRETI SK, s.r.o. je členom koncernu Nosreti Group.

Management

Manager veľkoobchodu
Branislav Mrva

+421 911 770 460
elektro@nosreti.sk

Kontaktujte nas

+421 2 4564 4001

Adresa

NOSRETI SK, s. r. o.

Vlčie hrdlo 50

821 07 Bratislava

Slovensko